Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Dopravníky

V prípadoch, keď nevyhovujú požiadavkám zákazníka vlastnosti sériovo vyrábaných strojov a zariadení navrhujeme a vyrábame jednoúčelové stroje. Slúžia na nakladanie a vykladanie dielcov zo strojov pri výrobe, pri montáži a tiež pri balení hotových výrobkov a ich paletizácii.

Valčekové, poháňané

Poháňané valčekové dopravníky a ich príslušenstvo tvoria základ našej širokej ponuky dopravníkov. Vyrábame a dodávame ich jednotlivo alebo v zostave podľa požiadaviek zákazníka. Súčasťou našej ponuky je aj ich elektrické a elektronické ovládanie:

 • dopravníky s jednoduchým elektrickým ovládaním
 • dopravníky s elektronickým riadením vybaveným PLC, vrátane softvéru

 

Dopravníky a dopravníkové systémy sú schopné plniť rôzne úlohy: od jednoduchej prepravy až po najzložitejšie funkcie v balení, preprave a manipulácii s materiálom v robotizovaných pracoviskách.

Naše riešenia:

Reťazové dopravníky

Reťazový dopravník sa používa na prepravu a medzioperačnú prepravu surového materiálu vo výrobe, alebo prepravu materiálu uloženého na paletách. Štandardná nosnosť prepravovaného materiálu je do 1 500 kg/m.

Reťazové dopravníky sú štandardne poháňané elektromotorom s prevodovkou a soft štartérom na riadenie rozbehu dopravníka.

Sú určené na prepravu kartónov, balíkov, materiálov a výrobkov uložených na pevných podložkách (napr. paletách a prepravkách) alebo aj výrobkov s výstupkami na prepravovanej ploche  (napr. pneumatík, pásov, valcovaných profilov a pod).

Konštrukcia dopravníka je z oceľových uzavretých profilov.

Materiál je prepravovaný po reťaziach, ktoré sa pohybujú po klznom uložení.

Dopravníky sú konštruované do suchého, aj prašného prostredia.

Naše riešenia:

Pásové dopravníky

Pásový dopravník sa používa na prepravu ľahkých materiálov hmotnosti od 0,05 kg do 200 kg/m. Pohon pásu zabezpečuje motorprevodovka, z ktorej je prenášaný krútiaci moment na hnací valec priamo, alebo reťazovým prevodom. Konštrukcia je z oceľových alebo hliníkových profilov.

Pásový dopravník je konštruovaný na prácu v suchej, prašnej alebo mokrej prevádzke.

Naše riešenia:

Otočné dopravníky

Otočný dopravník sa používa v dopravných systémoch všade tam, kde je potrebné zmeniť smer toku materiálu.

Skladá sa z dvoch hlavných častí: Pevnej časti s pohonom otočne a samotnej otočne s poháňaným valčekovým dopravníkom.

Naše riešenia:

Krížové dopravníky

Krížový dopravník je možné použiť pri zmene smeru toku materiálu. Dopravníkyvyrábame v prevedení na prepravu materiálu o hmotnosti od 5 do 7 000 kg.

Po krížovom dopravníku môžeme prepravovať rôzne druhy tovarov a materiálov:

 • prázdne EURO palety
 • EURO palety s materiálom
 • krabice
 • prepravky
 • dosky

 

Odporúčané kombinácie:

 • valčekový dopravník s priečnym pásovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym remeňovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym reťazovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym lamelovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym valčekovým dopravníkom
Otočný dopravník poháňaný

Naše riešenia:

Redlerové dopravníky

Redlerový dopravník sa používa na prepravu drevnej štiepky, pilín alebo drevného odpadu.

Pri preprave nedochádza k víreniu jemných prachových častíc.

Preprava je možná vodorovne aj pod uhlom.

V redlerovom dopravníku je materiál prepravovaný na dne žľabu pomocou reťaze s drevenými unášačmi.

Redlerový dopravník je konštruovaný na prácu v suchej a prašnej prevádzke.

Naše riešenia:

Transportné vozíky

Poháňané transportné vozíky umožňujú prepravu tovaru vo výrobných halách a skladoch medzi radmi poháňaných valčekových dopravníkov alebo medzi jednoúčelovými strojmi s automatickým vykladaním a nakladaním.

Vozíky pracujú v automatickom režime bez obsluhy alebo v ručnom režime s obsluhou. Pohybujú sa po koľajniciach umiestnených na podlahe alebo zabudovaných v podlahe.

Dodávame ich v dvoch prevedeniach:

 • elektrické vozíky – s navíjacím bubnom, zbernicou, alebo s nosičom energie
 • baterkové vozíky
 • akumulátorová posuvňa

Naše riešenia:

Subscribe To Our Newsletter

Vážení zákazníci,

naša firma bude od 14.8. do 29.8.2023 čerpať celozávodnú dovolenku.

Predajňa hutného materiálu, zostáva pre Vás otvorená aj počas dovolenky.

Viac informácií na tel. č.: +421 902 991 194