Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Dopravníky

V prípadoch, keď nevyhovujú požiadavkám zákazníka vlastnosti sériovo vyrábaných strojov a zariadení navrhujeme a vyrábame jednoúčelové stroje. Slúžia na nakladanie a vykladanie dielcov zo strojov pri výrobe, pri montáži a tiež pri balení hotových výrobkov a ich paletizácii.

Valčekové, poháňané

Poháňané valčekové dopravníky a ich príslušenstvo tvoria základ našej širokej ponuky dopravníkov. Vyrábame a dodávame ich jednotlivo alebo v zostave podľa požiadaviek zákazníka. Súčasťou našej ponuky je aj ich elektrické a elektronické ovládanie:

 • dopravníky s jednoduchým elektrickým ovládaním
 • dopravníky s elektronickým riadením vybaveným PLC, vrátane softvéru

 

Dopravníky a dopravníkové systémy sú schopné plniť rôzne úlohy: od jednoduchej prepravy až po najzložitejšie funkcie v balení, preprave a manipulácii s materiálom v robotizovaných pracoviskách.

Naše riešenia:

Reťazové dopravníky

Reťazový dopravník sa používa na prepravu a medzioperačnú prepravu surového materiálu vo výrobe, alebo prepravu materiálu uloženého na paletách. Štandardná nosnosť prepravovaného materiálu je do 1 500 kg/m.

Reťazové dopravníky sú štandardne poháňané elektromotorom s prevodovkou a soft štartérom na riadenie rozbehu dopravníka.

Sú určené na prepravu kartónov, balíkov, materiálov a výrobkov uložených na pevných podložkách (napr. paletách a prepravkách) alebo aj výrobkov s výstupkami na prepravovanej ploche  (napr. pneumatík, pásov, valcovaných profilov a pod).

Konštrukcia dopravníka je z oceľových uzavretých profilov.

Materiál je prepravovaný po reťaziach, ktoré sa pohybujú po klznom uložení.

Dopravníky sú konštruované do suchého, aj prašného prostredia.

Naše riešenia:

Pásové dopravníky

Pásový dopravník sa používa na prepravu ľahkých materiálov hmotnosti od 0,05 kg do 200 kg/m. Pohon pásu zabezpečuje motorprevodovka, z ktorej je prenášaný krútiaci moment na hnací valec priamo, alebo reťazovým prevodom. Konštrukcia je z oceľových alebo hliníkových profilov.

Pásový dopravník je konštruovaný na prácu v suchej, prašnej alebo mokrej prevádzke.

Naše riešenia:

Otočné dopravníky

Otočný dopravník sa používa v dopravných systémoch všade tam, kde je potrebné zmeniť smer toku materiálu.

Skladá sa z dvoch hlavných častí: Pevnej časti s pohonom otočne a samotnej otočne s poháňaným valčekovým dopravníkom.

Naše riešenia:

Krížové dopravníky

Krížový dopravník je možné použiť pri zmene smeru toku materiálu. Dopravníkyvyrábame v prevedení na prepravu materiálu o hmotnosti od 5 do 7 000 kg.

Po krížovom dopravníku môžeme prepravovať rôzne druhy tovarov a materiálov:

 • prázdne EURO palety
 • EURO palety s materiálom
 • krabice
 • prepravky
 • dosky

 

Odporúčané kombinácie:

 • valčekový dopravník s priečnym pásovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym remeňovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym reťazovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym lamelovým dopravníkom
 • valčekový dopravník s priečnym valčekovým dopravníkom
Otočný dopravník poháňaný

Naše riešenia:

Redlerové dopravníky

Redlerový dopravník sa používa na prepravu drevnej štiepky, pilín alebo drevného odpadu.

Pri preprave nedochádza k víreniu jemných prachových častíc.

Preprava je možná vodorovne aj pod uhlom.

V redlerovom dopravníku je materiál prepravovaný na dne žľabu pomocou reťaze s drevenými unášačmi.

Redlerový dopravník je konštruovaný na prácu v suchej a prašnej prevádzke.

Naše riešenia:

Transportné vozíky

Poháňané transportné vozíky umožňujú prepravu tovaru vo výrobných halách a skladoch medzi radmi poháňaných valčekových dopravníkov alebo medzi jednoúčelovými strojmi s automatickým vykladaním a nakladaním.

Vozíky pracujú v automatickom režime bez obsluhy alebo v ručnom režime s obsluhou. Pohybujú sa po koľajniciach umiestnených na podlahe alebo zabudovaných v podlahe.

Dodávame ich v dvoch prevedeniach:

 • elektrické vozíky – s navíjacím bubnom, zbernicou, alebo s nosičom energie
 • baterkové vozíky
 • akumulátorová posuvňa

Naše riešenia:

Subscribe To Our Newsletter