Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zmeny smeru tovaru pomocou krížového a otočného dopravníka

Výroba dopravníkov patrí medzi náš základný sortiment pri transportovaní nadmerných nákladov. Dopravník zaručí jednoduchú a rýchlu prepravu kusového tovaru.

V prípadoch, keď nevyhovujú požiadavkám zákazníka vlastnosti sériovo vyrábaných strojov a zariadení navrhujeme a vyrábame jednoúčelové stroje. Slúžia na nakladanie a vykladanie dielcov zo strojov pri výrobe, pri montáži a tiež pri balení hotových výrobkov a ich paletizácii.

Poháňané dopravníky: 

  • valčekové
  • modulárne       
  • redlerové 
  • pásové               
  • reťazové
  • otočné

Nepoháňané dopravníky: 

  • valčekové dopravníky
  • otočné dopravníky
  • transportné vozíky

Zmeny smeru tovaru pomocou krížového a otočného dopravníka

Krížový dopravník je možné použiť pri zmene smeru toku materiálu. Dopravníky vyrábame v prevedení na prepravu materiálu o hmotnosti do 7000 kg.

Otočný dopravník poháňaný

Otočný dopravník sa skladá z dvoch hlavných častí: Pevnej časti s pohonom a samotnej otočne s poháňaným dopravníkom.Vyrábame valčekové alebo modulárne otočné dopravníky. Na prechodoch medzi jednotlivými dopravníkmi sme umiestnili sklopné prechodové valce.

Odoberajte náš newsletter

Vážení zákazníci,

naša firma bude od 14.8. do 29.8.2023 čerpať celozávodnú dovolenku.

Predajňa hutného materiálu, zostáva pre Vás otvorená aj počas dovolenky.

Viac informácií na tel. č.: +421 902 991 194