Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Zmeny smeru tovaru pomocou krížového a otočného dopravníka

Výroba dopravníkov patrí medzi náš základný sortiment pri transportovaní nadmerných nákladov. Dopravník zaručí jednoduchú a rýchlu prepravu kusového tovaru.

V prípadoch, keď nevyhovujú požiadavkám zákazníka vlastnosti sériovo vyrábaných strojov a zariadení navrhujeme a vyrábame jednoúčelové stroje. Slúžia na nakladanie a vykladanie dielcov zo strojov pri výrobe, pri montáži a tiež pri balení hotových výrobkov a ich paletizácii.

Poháňané dopravníky: 

  • valčekové
  • modulárne       
  • redlerové 
  • pásové               
  • reťazové
  • otočné

Nepoháňané dopravníky: 

  • valčekové dopravníky
  • otočné dopravníky
  • transportné vozíky

Zmeny smeru tovaru pomocou krížového a otočného dopravníka

Krížový dopravník je možné použiť pri zmene smeru toku materiálu. Dopravníky vyrábame v prevedení na prepravu materiálu o hmotnosti do 7000 kg.

Otočný dopravník poháňaný

Otočný dopravník sa skladá z dvoch hlavných častí: Pevnej časti s pohonom a samotnej otočne s poháňaným dopravníkom.Vyrábame valčekové alebo modulárne otočné dopravníky. Na prechodoch medzi jednotlivými dopravníkmi sme umiestnili sklopné prechodové valce.

Odoberajte náš newsletter