Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Separačná linka na triedenie odpadu

Našej firme ako spoluriešiteľskej firme sa v spolupráci s firmou EVPÚ a.s. Nová Dubnica podarilo v oblasti výskumu a vývoja vyvinúť technologický komplex pre spracovanie a triedenie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely.

Separačná linka pre triedenie komunálneho odpadu slúži na zhodnotenie komunálneho odpadu úpravou a následným oddeľovaním jednotlivých zložiek odpadu.

Separačná linka umožňuje triediť tieto zložky: plasty, papier, železné kovy a neželezné kovy.

Separačnú linku pre triedenie zmesového komunálneho odpadu tvoria:

  • Posuvná podlaha s roztrhávaním
  • Dopravníky
  • Balistický separátor
  • Triediaca kabína
  • Separátor kovov1 – magnetické kovy
  • Separátor kovov 2 – nemagnetické kovy
  • Drvič papiera a drvič plastov
  • Kontajnery
  • Rozvádzače s riadiacim systémom pre ovládanie a reguláciu jednotlivých častí

Naše riešenia:

Odoberajte náš newsletter

Vážení zákazníci,

naša firma bude od 14.8. do 29.8.2023 čerpať celozávodnú dovolenku.

Predajňa hutného materiálu, zostáva pre Vás otvorená aj počas dovolenky.

Viac informácií na tel. č.: +421 902 991 194