Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Obstarávanie

Eurofondy

Prijímateľ:

AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Celkové výdavky na realizáciu projektu:

360.432,00 EUR

Výška príspevku:

198.237,60 EUR

 

Názov projektu:

Zavedenie inovačných opatrení v spoločnosti AUTOMATICA s.r.o., Liptovský Mikuláš

Hlavný cieľ projektu:

Dosiahnutie zvýšenia výskumno-vývojovej a inovačnej úrovne podniku. Inováciou dôjde ku kvalitatívnemu posunu výroby na zložitejšie a náročnejšie zariadenia, k vytvoreniu uceleného efektívneho technologického procesu transferu za účelom zvýšenie technickej úrovne.

Opis projektu:

Predmetom projektu je inovácia výrobného procesu v spoločnosti prostredníctvom zavedenia automatizácie výrobného procesu procesu formou vytvorenia programovo riadenej výroby a tým zavedenia zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzky spoločnosti, ktorá zabezpečí zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej a dodávateľskej činnosti žiadateľa so súčasným zmiernením negatívneho vplyvu na životné prostredie a znížením energetickej náročnosti výrobného procesu.

Projekt bude realizovaný v prevádzke na ulici Revolučná 11, Liptovský Mikuláš.

Odoberajte náš newsletter

Vážení zákazníci,

naša firma bude od 14.8. do 29.8.2023 čerpať celozávodnú dovolenku.

Predajňa hutného materiálu, zostáva pre Vás otvorená aj počas dovolenky.

Viac informácií na tel. č.: +421 902 991 194