Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Obstarávanie

Eurofondy

Prijímateľ:

AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Celkové výdavky na realizáciu projektu:

360.432,00 EUR

Výška príspevku:

198.237,60 EUR

 

Názov projektu:

Zavedenie inovačných opatrení v spoločnosti AUTOMATICA s.r.o., Liptovský Mikuláš

Hlavný cieľ projektu:

Dosiahnutie zvýšenia výskumno-vývojovej a inovačnej úrovne podniku. Inováciou dôjde ku kvalitatívnemu posunu výroby na zložitejšie a náročnejšie zariadenia, k vytvoreniu uceleného efektívneho technologického procesu transferu za účelom zvýšenie technickej úrovne.

Opis projektu:

Predmetom projektu je inovácia výrobného procesu v spoločnosti prostredníctvom zavedenia automatizácie výrobného procesu procesu formou vytvorenia programovo riadenej výroby a tým zavedenia zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzky spoločnosti, ktorá zabezpečí zlepšenie kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej a dodávateľskej činnosti žiadateľa so súčasným zmiernením negatívneho vplyvu na životné prostredie a znížením energetickej náročnosti výrobného procesu.

Projekt bude realizovaný v prevádzke na ulici Revolučná 11, Liptovský Mikuláš.

Odoberajte náš newsletter