Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Eurofundusze

Odbiorca:

AUTOMATICA s.r.o.
Vrbická 1883/36
031 01 Liptovský Mikuláš

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Całkowite wydatki na realizację projektu:

360.432,00 EUR

Wysokość składki:

198.237,60 EUR

Nazwa projektu:

Wprowadzenie innowacyjnych środków w firmie AUTOMATICA s.r.o., Liptovský Mikuláš

Główny cel projektu:

Osiągnięcie wzrostu poziomu badań i rozwoju oraz innowacyjności firmy. Innowacja doprowadzi do jakościowego przesunięcia produkcji na bardziej złożone i wymagające urządzenia, do stworzenia całościowego wydajnego procesu transferu technologicznego w celu podniesienia poziomu technicznego.

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest innowacyjność procesu produkcyjnego w firmie poprzez wprowadzenie automatyzacji procesu produkcyjnego poprzez stworzenie produkcji sterowanej programowo i tym samym wprowadzenie fundamentalnej zmiany w procesie produkcyjnym istniejącej firmy, która poprawi jakość, wydajność i elastyczność działalności produkcyjnej i dostawczej wnioskodawcy, środowisko i zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego.

Projekt będzie realizowany w eksploatacji przy ulicy Revolučná 11 w Liptowskim Mikulaszu.

Zapisz się do naszego newslettera