Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Automatické linky a ich doplnky

Dobre fungujúca linka sa skladá z mnohých, veľakrát „neviditeľných“ súčastí, ktoré majú nezastupiteľné miesto v jej produktivite.
Pri našich návrhoch sú tieto súčasti zahrnuté v projekte. Uľahčujú obsluhu, zabezpečujú bezpečnosť a v neposlednom rade aj funkcionalitu celej automatizácie.
Mnohí zákazníci však žiadajú o ich doplnenie na už zabehnutej linke, kedy prichádzame s riešeniami na mieru.

Doplnky pre lepšiu funkciu linky

Automatické centrovanie paliet

Modernizácia centrovania paliet spočíva vo výmene pneumaticky ovládaných centrovacích zariadení za nové, ovládané pomocou elektroprevodovky.
Centrovacie zariadenie slúži na zarovnanie palety alebo podložky na stred dopravníka pred nakladaním krabíc s výrobkami.

Mechanické pritláčanie etikiet

Mechanizmus začína cyklus dotláčania vždy v začiatočnej polohe. Kopa materiálu svojím pohybom po dopravníku aktivuje dotláčací mechanizmus do chodu. Pritláčanie etikety zabezpečujú otočné valce s mäkkým gumovým povrchom, ktorý absorbuje nerovnosti uloženia materiálu. Po dokončení pritláčania etikiet sa mechanizmus vráti do pôvodnej začiatočnej polohy a  tým je pripravený na príchod ďalšej kopy zabaleného materiálu, aby sa pracovný cyklus zopakoval.

Mechanický sklz na vrecia


Smer dráhy prepravovaného tovaru musí byť dodržaný z dôvodu ďalších naväzujúcich operácií na linke. Inštalácie sklzu na vrecia zabezpečí plynulý pohyb v požadovanej polohe na vyvážací dopravník bez ďalších manuálnych zásahov obsluhy.

Centrovanie paliet

Odoberajte náš newsletter

Vážení zákazníci,

naša firma bude od 14.8. do 29.8.2023 čerpať celozávodnú dovolenku.

Predajňa hutného materiálu, zostáva pre Vás otvorená aj počas dovolenky.

Viac informácií na tel. č.: +421 902 991 194